Tema på kommande gudstjänster.

Nu fokuserar vi på Kolosserbrevet några veckor framöver. Ett varmt och Kristuscentrerat brev! Vi ses! -Nicklaskol