Höstens predikningar

Herren….

15 september min försörjare 1 Mos 22:14
29 september min läkare 2 Mos 15:26
13 oktober mitt baner 2 Mos 17:15
20 oktober som helgar er 2 Mos 31:13
27 oktober min frid Dom 6:24
17 november härskarornas Herre (Sebaot) 1 Sam 1:3
24 november min herde Ps 23
15 december vår rättfärdighet Jer 23:6
22 december är här Hes 48:35

Välkommen tillbaka till Missionskyrkans lokaler!