Mini-UV

SAU:s scoutarbete har namnet UV-scout där förkortningen UV står för Unga Viljor.
I UV-scout vill vi hjälpa scouten till en personlig kristen tro, öka kunskapen om natur och miljö samt uppmuntra till ett aktivt ansvarstagande.

Den lilla gruppen, som vi i UV-scout kallar för patrull, är en central del i vår verksamhet och alla är med i en patrull där vi får lära känna nya kompisar. I patrullen gör vi och lär oss massa olika saker, så som spårtecken, knopar, sjukvård, bibeln mm!

Vi har även storsamlingar och hajk någon gång per år, då bor vi i inomhus  men är mycket ute i skogen och gör roliga saker.

Mini-UV kan man börja hösten det år man fyller 7 år.

Vi har mini-UV samtidigt som vanliga UV, för mer info och program se UV:s sida.

Mini-UV
Måndagar 18:00-19:15
Plats: Missionskyrkan
Anna Gustavsson, 070 639 36 92