2023-10-01
  1. Hem
  2. /
  3. Församlingen

Församlingen

Om Skillingaryds Missionsförsamling

Vår vision

”Nära Jesus, nära varandra, nära världen.”

Relationer

Vi vill bygga förtroendefulla och varma relationer med Jesus och varandra både genom smågrupper som möts i vardagen och våra gemensamma gudstjänster. Vi vill även bygga relationer med människor i bygden och tillsammans med dem utforska vad det innebär att lära känna Jesus och leva sitt liv i gemenskap med honom.

Medlemmar

Skillingaryds Missionsförsamling har ca 190 medlemmar i alla åldrar. Ett stort antal av församlingens medlemmar är frivilligarbetare i olika funktioner.