Tchad

Sedan 2012 stöder församlingen Emma och Martin Vilhelmsson, SAM:s nyaste missionärer, som nu är på plats i Tchad. Martin har tidigare varit teknisk officer på Ing-2 i Eksjö, och tjänstgjort i både Afghanistan och Tchad. Han har även stor erfarenhet av jordbruk. Emma är barnmorska och vill gärna förbättre mödravården i Tchad och ge kvinnorna bättre förutsättningar i livet. Martin vill arbeta praktiskt på olika sätt, inte minst inom jordbruket. De har nu bosatt sig i staden Bol, och kommer att arbeta i nära anslutning till Margareta Karlssons arbete bland budumafolket vid Tchadsjön (Lake Chad) .