Välkommen till Fridhäll!

Nu hittar du programmet för Fridhäll här. Vi har första samlingen lördagen den 7 maj. Varmt välkommen till Fridhäll!