Frukost för alla

Välkommen på Frukost på Fridhäll med Gunlög Linden med temat om att vara kristen i Laos. Lördags 18 juni 9.30. Anmälan senast 15 juni här

För mer information om arbetet i Laos se www.touk.life