Sång och Musik

I församlingen finns det ett flertal olika sång- och musikgrupper, bland annat:

G-sus

Vill du ha mer info om G-sus, kontakta Gittan Mellin.

Telefon 070-7369406 eller mail gits.mellin#hotmail.com (ersätt # med @)

Brass

Lovsångsteam