2023-02-06
  1. Hem
  2. /
  3. Intervjuer
  4. /
  5. Eleonore Gustafsson 25-26/5

Eleonore Gustafsson 25-26/5

Eleonore Gustafsson kommer att predika under möteshelgen den 25-26/5. Eleonore kommer även tillbaka i höst och håller i kyrkans bibelskola som är tillsammans med frikyrkorna runt om. Läs mer om det här.

Berätta om dig själv.
Jag är pastor i Evangeliska Frikyrkan, bibellärare, skribent och församlingsplanterare. En församlingsplanterare är någon som arbetar med att starta upp en ny församling. Det gör man genom att så evangeliet frön i människor som ännu inte tror på Jesus med förhoppning om att det skall leda till att en ny församling uppstår av de som kommer till tro på honom.

Berätta om din tro på Gud.
Att tro på Gud innebär för mig att vara vänd mot Fader, förenad med Jesus och uppfylld av Anden. Att låta sig älskas och föra vidare den kärleken till andra.

Hur kom det sig att du blev pastor?
Det är en lång historia… men det korta svaret på den frågan är: jag upplevde mig kallad, jag svarade ja, och andra pastorer bekräftade min kallelse och lämplighet.

Vad brinner du extra för att predika om?
Det varierar över tid. Jag har inget speciellt ämne utan ser till den aktuella församlingens behov.

Vad kommer hända på möteshelgen?
I min undervisning kommer jag utgå från vår kluvenhet till bön. Vi vill be samtidigt som det finns en motvilja i oss till bön. En kluvenhet som Gud är väl medveten om och vill hjälpa oss med. Min önskan med möteshelgen är att man skall upptäcka vilans bön.