2022-11-27
  1. Hem
  2. /
  3. Mission
  4. /
  5. Båstad

Båstad

I Båstad står Peter Larsson och Krister Lilja i spetsen för Fyrens Församling, som grundades i april 2009. Arbetet har formats som en förening med namnet Medmän-niskan. Det har under flera år varit en direkt kontaktskapande verksamhet med caféer och second hand-försäljning. 2003 köptes Frälsningsarméns gamla lokal och reno-verades under ett par år. Sedan dess har kontaktnätet ökat. Några medlemmar från Skillingaryd har även varit nere och hjälpt till praktiskt med renoveringsarbete.