Smågrupper

BAS-grupper

Vi erbjuder varje medlem att vara aktiv i en mindre grupp som träffas vid sidan av gudstjänsterna. En bönegrupp, där varje medlem blir sedd och älskad. Vi tror att vi behöver nära relationer och det är svårt att få det i den stora samlingen i kyrkan.
B-bön, A-allvar, S-skoj är ett sätt att komma närmare varandra och närmare Jesus. Varje grupp bestämmer sin egen målsättning och hur ofta de vill träffas. Det finns grupper som vill lära känna sina nådegåvor. Andra prioriterar undervisning, medan någon hjälper varandra praktiskt. Allt inramat av bön, allvar och skoj.

Om du söker en grupp där du kan få vara dig själv och brottas med livet tillsammans med några andra så är du välkommen att anmäla dig till vår pastor.

Syförening

Vi har för närvarande en syförening som träffas kvällstid varannan måndag.