2024-06-21

Smågrupper

Cellgrupper

Våren 2022 startade vi cellgrupper i församlingen. Grupperna samlas lite olika ofta men i huvudsak på onsdagar. Vill du bli del av en cellgrupp så anmäl dig vi a formuläret längre ner på denna sida.

Här följer fyra huvudpunkter kring betydelsen av en cellgrupp.

Växthus

Man växer bäst i en trygg miljö! I en mindre gemenskap lär man känna varandra och får förtroende för varandra vilket också skapar goda förutsättningar för att kunna dela med sig av sin egen resa, vilket är en god början i en växtprocess. Att träffas i en mindre grupp ger också en chans att stanna upp från allt annat som bara rullar på i livet och ge näring till det mest centrala som kristen, det ger en möjlighet att bearbeta, utveckla eller samtala om saker man upplevt på gudstjänsten eller i andra sammanhang.

Bönegemenskap

I en mindre gemenskap där man bygger förtroende för varandra blir det också lättare att ge stöd och uppmuntran till varandra. Det blir en naturlig plats att få be med och för varandra samt även hjälpa varandra att upptäcka och utvecklas i sina gåvor.

Nära varandra

Att komma nära varandra som det står i församlingens vision, är en god grund för att lättare hitta vägar som för oss nära Jesus och nära världen. Kommer vi närmre varandra blir det lättare att dela livet med varandra, det hjälper oss att sätta fokus på andra och det stärker vår gemenskap.

Nya människor

Slutligen tror vi det är viktigt att ha en mindre gemenskap för nya människor vi möter i våra sammanhang. Det är inte alltid lätt att komma ny i ett stort sammanhang men där skulle möjligheten att bli medbjuden till en mindre gemenskap underlätta för att bli en del av församlingen.

Klicka här så kommer du till ett anmälningsformulär.