2024-07-18

Söndax

Välkommen att hänga med oss på Söndax! Start den 28/1.

Vi ses i gudstjänsten och går sedan ner tillsammans till ”Gläntan”. Vi är tillsammans för att leka, lyssna till berättelser ur Bibeln och bara umgås.

BLÅ grupp: 4 år upp till och med årskurs 2
RÖD grupp: årskurs 3 och uppåt

Vi ledare heter Kerstin, Sara, Susanne, Jenny, Clara, Ester och Elsa.

Kom och häng med oss!

Kontakta Kerstin Park Gunnarsson vid frågor, 0702 249 831