2024-05-23

GDPR

Såhär hanterar vi personuppgifter

Skillingaryds Missionsförsamling berörs i hög grad av EU:s dataskyddsförordning GDPR eftersom vi hanterar känsliga personuppgifter som rör våra medlemmar och deltagare i vårt barn och ungdomsarbete i SAU Skillingaryd.
I vår hantering följer vi dataskyddslagstiftningen genom att säkerställa att alla personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Som personuppgift räknas alla uppgifter som kan identifiera en individ.

I vårt arbete följer vi dessa principer:
▪ Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter så att de är tillgängliga endast av de ledare, anställda och administratörer som berörs.
▪ Vi lagrar personuppgifter så länge medlemmen finns i verksamheten och ett år efter avslutat medlemskap för att på ett rätt sätt kunna rapportera statistik till bland annat Svenska Alliansmissionen.
▪ Vi inhämtar samtycke från vårdnadshavare för personuppgifter rörande barn under 16 år.
▪ Vi har tecknat avtal med de externa parter som behöver ta del av medlemsuppgifterna, ex för att vi ska kunna söka bidrag, teckna försäkringar etc. Vårt medlemsregister finns även hos Svenska Alliansmissionen för bland annat utskick, statistik och beräkning av bidrag.
▪ Vi begär in samtycke innan vi använder bilder i församlingens informationsflöde, församlingens hemsida och sociala medier.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har om dig.
Du kan begära rättelse eller radering av felaktiga uppgifter när som helst.
Vi kommer inte att be om mer uppgifter om dig än nödvändigt.
Vi kommer inte att spara uppgifter om dig längre än nödvändigt.

Har du frågor som berör hanteringen av dina personuppgifter?
Ta kontakt med oss via nicklas@mkyrkan.com eller telefon 0370-70022.