Förskolan Framtiden

Nu finns vi på Instagram: forskolanframtiden

 

Huvudman för förskolan är Skillingaryds Missionsförsamling, där en vald styrelse för förskolan arbetar i ett nära samarbete med förskolan.
Verksamheten har en kristen profil.
Personalen består av förskollärare, barnskötare och ekonomibiträde med en personlig kristen tro.

Barnens mat lagas på förskolan av vår egen personal.
Vår målsättning är att skapa en förskola som ger barnen trygghet och en god atmosfär. Vi ser det mycket väsentligt att bedriva vår verksamhet i nära samarbete med er föräldrar. Vi använder oss av appen TYRA där föräldrar och personal kan kommunicera med varandra genom till exempel bilder, text och schema.

Förskolan har två avdelningar – Växthuset (1- ca 3 år) och Utsikten (ca 3-5år).

Förskolan följer samma tillämpningsbestämmelser (avgiftsregler mm) som andra förskolor i Vaggeryds kommun, vilka är antagna av Barn- och utbildningsnämnden (BUN).
Vi ingår inte i kommunens kösystem. Är du intresserad av barnomsorgsplats kontakta förskolechef Anne Karlsson.

Blanketter och dokument gällande förskolan hittar du under fliken Dokument.

Kontaktuppgifter hittar du här.