2024-06-21

Förskolan Framtiden

Vi finns på Instagram: forskolanframtiden

Huvudman för förskolan är Skillingaryds Missionsförsamling, där en vald styrelse för förskolan arbetar i ett nära samarbete med förskolan.
Verksamheten har en kristen profil.
Personalen består av förskollärare, barnskötare och ekonomibiträde med en personlig kristen tro.

Barnens mat lagas på förskolan av vår egen personal.

Vår målsättning är att skapa en förskola som ger barnen trygghet och en god atmosfär. Vi ser det mycket väsentligt att bedriva vår verksamhet i nära samarbete med er föräldrar.

Förskolan har två avdelningar – Växthuset (1- ca 3 år) och Utsikten (ca 3-5år).

Förskolan följer samma tillämpningsbestämmelser (avgiftsregler mm) som andra förskolor i Vaggeryds kommun, vilka är antagna av Barn- och utbildningsnämnden (BUN).
Vi ingår inte i kommunens kösystem. Är du intresserad av barnomsorgsplats kontakta tillförordnad förskolechef Anna Engholm.

Vi använder oss av TYRA, där delar vi vad vi hittar på på förskolan, anmäler när barnen kommer till förskolan/ går hem och du som förälder lägger in schema för barnet där.

Blanketter och dokument gällande förskolan hittar du under fliken Dokument.

Kontaktuppgifter hittar du här.