2024-05-24

Sång och Musik

I församlingen finns det lovsångsgrupper och en församlingskör, G-sus.

Vill du ha mer info om G-sus, kontakta Gittan Mellin.
Telefon 070-7369406 eller mail gits.mellin#hotmail.com (ersätt # med @)