2024-07-17

Mission

Idag

Utsända i Nordafrika

Sedan 2022 understödjer vi ett par som är utsända i Nordafrika. De tjänar Herren bland muslimer genom evangelisation, uppföljningsarbete, lärjungaträning, församlingsplantering m.m. P.g.a. säkerhetsläget för kristna i regionen skriver vi inte ut deras namn eller exakt plats här.

Daniel Johansson

2023 började vi stödja Daniel som sedan ett år tillbaka är en av SAM:s internationella medarbetare. Han driver projekt kring att bygga upp stabil och klimateffektiv matförsörjning, framför allt i Afrika och mellanöstern. Daniel jobbar t.ex. med en person i Moçambique som heter Estefano Carlos vilket är extra roligt då han haft Diane och Asante som mentorer den tid de bodde där då vi stöttade dem. Vill du veta mer så kan du titta på denna video där Daniel presenterar sitt arbete. Det går även läsa mer om Daniel och hans arbete i Svenska Alliansmissionens tidning Aktuellt nr 1 2023.

Båstad & Förslöv

I flera år har vi stöttat ett pionjärarbete i Båstad. Fyrens församling i Båstad bildades 2009. Fyrens Församling hade tidigt en vision om att skapa kristna gemenskaper och att bilda nya församlingar nära där människor bor i Båstads kommun. Ett första tydligt steg mot detta togs år 2013 då församlingen sände Birgitta och Bengt Petersson till Förslöv för att börja ett nytt arbete där. Birgitta är pastor och leder pionjärarbetet i Förslöv. Sedan hösten 2013 finns också en lokal för arbetet i Förslöv. Arbetet där går under namnet ”Mötet”. I Båstad är Anna Andersson pastor sedan 2020.

Historik

Församlingen har varit involverad i missionsarbete, främst genom Svenska Alliansmissionen, allt sedan starten. Först till Kina (tills 1950) och sedan till Indien (tills 1985) och Sydafrika (tills 2009). I slutet på 60-talet skickades den första missionären till Pakistan, där församlingen understött missionärer fram till 2011. Under många år stödde vi Diane & Asante Manus arbete i Moçambique, de avslutade där 2022. Samma år avslutade även familjen Vilhelmsson sitt arbete i Tchad. I Rumänien har flera församlingsmedlemmar varit engagerade  på  EFI:s barnhem i staden Marghita.

Missionsråd

Församlingens missionsråd ansvarar för att missionsarbetet uppmärksammas kontinuerligt i församlingen och för kontakten med missionärerna.