2023-10-01

UV-scout

Måndagar 18.00-19.15.

Plats: Missionskyrkan i Skillingaryd om inget annat anges i programmet.

Anmälan till cykelhajken här.

Kårchef: Johanna Mellin, 073-761 82 05

UV-Scout program för hösten kan du ladda ner här.

SAU:s scoutarbete har namnet UV-scout där förkortningen UV står för Unga Viljor.

I UV-scout vill vi hjälpa scouten till en personlig kristen tro, öka kunskapen om natur och miljö samt uppmuntra till ett aktivt ansvarstagande.

Den lilla gruppen, som vi i UV-scout kallar för patrull, är en central del i vår verksamhet och alla är med i en patrull där vi får lära känna nya kompisar. I patrullen gör vi och lär oss massa olika saker, så som spårtecken, knopar, sjukvård, bibeln mm!
Vi har även storsamlingar, åker på läger och hajk någon gång per år, då bor vi i tält, bygger själva våra kök och lagar maten över öppen eld
Mini-UV kan man börja hösten det år man fyller 7 år. UV-scout är för åldern 9år och uppåt.