2024-07-18

Växthuset

Vi är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1 – ca 3 år. Vi har aktiv föräldrainskolning vilket innebär att föräldern är med sitt barn under tre dagar på förskolan. Vi vill att varje barn ska känna glädje och trygghet. Under barnens första veckor lägger vi mycket fokus på att de ska lära känna våra rutiner, vår grundverksamhet och lära känna varandra.

På växthuset går tolv barn och vi arbetar temainriktat som vi väljer efter barnens intresse och behov.

Vi arbetar med läroplanen för förskolan som är grunden i vårt arbete med barnen och det livslånga lärandet.

Vi önskar att vårt arbetssätt ska vara utforskande och lustfyllt, där barnen får utvecklas genom lek och samspel.

Vi lägger stor vikt vid att både barn och föräldrar ska känna trygghet hos oss.