Växthuset

Vi är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1 – ca 3 år. Vi har aktiv föräldrainskolning vilket innebär att föräldern är med sitt barn under tre dagar på förskolan. Vi vill att varje barn ska känna glädje och trygghet. Under barnens första veckor lägger vi mycket fokus på att de ska lära känna våra rutiner och vår grundverksamhet.