2024-06-21

Alpha

Livet är värt att utforska!

Vad är Alpha?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och
reflektera kring livet och dess mening. Det är en
plats där människor kan komma och koppla av,
äta, lyssna och dela sina tankar.

Vem är en Alphakurs till för?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för
människor som inte är vana kyrkobesökare. Du behöver
inte vara kristen för att gå en Alphakurs.

Hur ser en Alphakväll ut?

Varje Alphakväll består av tre delar. Varje träff
inleds med en måltid och gemenskap kring borden.
Därefter ser vi en film med ett föredrag, utifrån
livets frågor och kristendomens svar.
Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje
deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

Varje Alphakväll är runt 2 timmar.

Hur är en Alphakurs upplagd?

Alphakursen är upplagd på elva träffar där man varje gång
tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på
ämnen som tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna
tro?’och ’Vad ska jag med kyrkan till?’.

Tid och plats

För tillfället är ingen kurs planerad