2024-06-21

Utsikten

Vi är en syskonavdelning med barn i åldrarna ca 3-6 år.

Vi vill att varje barn ska känna glädje och trygghet samt att de ska känna sig unika och värdefulla när de är på vår förskola. Vi pratar mycket om allas lika värde och hur vi är mot varandra.

På avdelningen inbjuder vi till varierande och stimulerande lär- och lekmiljöer och följer läroplanen.

Vi är ute varje dag och går ofta till skogen eller till någon lekplats.

Vår kristna profil innebär att vi berättar bibelberättelser, sjunger kristna sånger, uppmärksammar de kristna högtiderna och sjunger bordsbön innan maten.