Barn och ungdom

SAU Skillingaryd är ett rikt och inspirerande barn och ungdomsarbete.
Vi har verksamhet för alla barn och ungdomar oavsett ålder.

SAU Skillingaryd

  • Vill vinna människor för Kristus, verka för deras bevarande i tron och gemenskap i den kristna församlingen, samt arbeta för Guds rikes tillväxt.
  • Vill vara ett föredöme som förening genom att ledare är drogfria på våra samlingar med barn och ungdomar. Att vara ett föredöme genom vårt sätt att vara mot varandra.

SAU Skillingaryd är anslutet till Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU).

Vill du veta mer om SAU kan du läsa på hemsidan:  http://www.sau.nu/