2022-11-28

Söndax

Välkommen att hänga med oss på Söndax!

Vi ses i gudstjänsten och går sedan tillsammans till ”Gläntan”, i källaren. Vi är tillsammans för att leka, lyssna till berättelser ur Bibeln och bara umgås.

BLÅ grupp: 4 år upp till och med årskurs 1
RÖD grupp: årskurs 2 till årskurs 5

Vi ledare heter Kerstin, Sara, Susanne, Jessica, Veronica, Jenny och Clara

Kom och häng med oss! Programmet finns snart här.

Kontakta Kerstin Park Gunnarsson vid frågor, 0702 249 831