Innelek

 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi inlevelse och kommunikation.Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.” Lpfö-98/10

IMG_7403 IMG_7382 IMG_7380 IMG_7364 IMG_7357 IMG_7354 IMG_7316 IMG_7312 IMG_7287