Utelek

“Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” Lpfö 98/10

 

Utelek Framtiden

received_4743697976970818144317290309753225.jpeg
received_3224491564849815991298335723612516.jpeg
received_32844315752175965319703909094414859.jpeg
received_4743697976970818144317290309753225.jpeg received_3224491564849815991298335723612516.jpeg received_32844315752175965319703909094414859.jpeg