Utelek

”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” Lpfö 98/10

IMG_7397 IMG_7232 IMG_7208 IMG_2947 IMG_7214 IMG_2937 IMG_8326 IMG_8282 DSC_0850