Anställda / Administration

Pastor

Nicklas Gideskog
Tfn: 0370-700 22 (exp), 070-748 71 90 (mobil)
Mail: nicklas#mkyrkan.com (ersätt # med @)

Ungdomsledare

Vakant

Kassör

Marianne Åsebrant
Tfn: 0370-70160 (exp), 0370-70502 (hem)
Mail: marianne#mkyrkan.com (ersätt # med @)

Mailadresserna finns även på sidan Kontakt