2022-10-01

Mission


Historik: Församlingen har varit involverad i missionsarbete, främst genom Svenska Alliansmissionen, allt sedan starten. Först till Kina (tills 1950) och sedan till Indien (ftills 1985) och Sydafrika (tills 2009). I slutet på 60-talet skickades den första missionären till Pakistan, där församlingen understött missionärer fram till 2011.

Idag: I Afrika stöder församlingen Diane & Asante Manu i norra Mocambique (genom SAM) samt Emma & Martin Vilhelmsson på väg till Tchad.
I Rumänien har flera församlingsmedlemmar varit engagerade  på EFI:s barnhem i staden Marghita.

I Sverige har vi sedan flera år stöttat ett pionjärarbete i Båstad.

Missionsrådet
Församlingens missionsråd ansvarar för att missionsarbetet uppmärksammas kontinuerligt i församlingen och för kontakten med missionärerna. Rådet har även ansvar för höstens Ge för livet-insamling, som brukar inbringa drygt 30,000 kr.