2023-12-03
  1. Hem
  2. /
  3. Församlingen
  4. /
  5. Om församlingen

Om församlingen

Om Skillingaryds Missionsförsamling

Vår vision

”Nära Jesus, nära varandra, nära världen.”

Relationer

Vi vill bygga förtroendefulla och varma relationer med Jesus och varandra både genom smågrupper som möts i vardagen och våra gemensamma gudstjänster. Vi vill även bygga relationer med människor i bygden och tillsammans med dem utforska vad det innebär att lära känna Jesus och leva sitt liv i gemenskap med honom.

Medlemmar

Skillingaryds Missionsförsamling har ca 190 medlemmar i alla åldrar. Ett stort antal av församlingens medlemmar är frivilligarbetare i olika funktioner.

Vill du ge en gåva till församlingen?

Bank-giro: 437-0920
Swish 123 553 70 97