2024-07-23

Om församlingen

Om Skillingaryds Missionsförsamling

Vår vision

”Nära Jesus, nära varandra, nära världen.”

Relationer

Vi vill bygga förtroendefulla och varma relationer med Jesus och varandra både genom smågrupper som möts i vardagen och våra gemensamma gudstjänster. Vi vill även bygga relationer med människor i bygden och tillsammans med dem utforska vad det innebär att lära känna Jesus och leva sitt liv i gemenskap med honom.

Medlemmar

Skillingaryds Missionsförsamling har ca 190 medlemmar i alla åldrar. Ett stort antal av församlingens medlemmar är frivilligarbetare i olika funktioner.

Vill du ge en gåva till församlingen?

Bank-giro: 437-0920
Swish 123 553 70 97