2024-06-25

Dina frågor är viktiga!

Exemplet Nikodemus:

En sen kväll när mörkret hade lagt sig kom en man till Jesus, han hade sett vad Jesus hade gjort och förundrades över allt han hade sett. Han bekräftar för Jesus att han tror att Jesus är från Gud och ett samtal inleds mellan dem. Varför han kom på natten var antagligen för att han var farisé och medlem i det judiska rådet och kanske lite rädd för vad de andra skulle tycka om de såg honom hos Jesus. Fariséerna var överlag väldigt kritiska till Jesus, för de ”visste” ju allt om Gud, de ”visste” hur hans profeter skulle bete sig och de ”visste” hur Messias skulle vara när han skulle komma, men Jesus stämde inte in på deras bild av Messias.

Mannen hette Nikodemus och vi läser detta i Johannes 3e kapitel, i hans möte med Jesus fick han ställa flera frågor och yttra sina funderingar vilket öppnade hans ögon för Gud på ett helt nytt sätt. Vi läser senare i Johannes evangelium hur Nikodemus både står upp för Jesus då han blir kritiserad i det judiska rådet (7:59) samt även hur Nikodemus är en av dem som tar hand om Jesu kropp efter korsfästelsen (19:39).

Detta är ett fantastiskt gott vittnesbörd på hur någon som gått och burit på frågor faktiskt gör något av det och blir av med ovisshetens börda och blir en ny människa.

De flesta av oss har frågor och funderingar kring tron, kring Gud och kring bibeln, konstigt vore det annars. Men inte alla gör något av det, ofta blir frågorna hängande där bak i ens medvetande och inte alls ovanligt är att de också skaver på livet självt. På samma sätt som Nikodemus kan vi också ha vissa förutfattade meningar av hur olika saker gällande tron ”ska vara” och på samma sätt som Nikodemus fick omvärdera sin tro och sin bild av Gud kan vi också behöva göra det ibland.

Vi vill uppmuntra församlingen till att föra sina frågor upp till ytan och på så sätt skapa ett underlag för goda samtal och studier. En sak kan du vara säker på, har du en fråga så finns det alltid fler som har samma fråga, men eftersom vi lätt hindras av denna osäkerhet och inte vill framstå som den enda som undrar något finns möjligheten att ställa sin fråga ”i mörkret” via länken här under.

Vissa frågor lämpar sig nog bättre för en predikan medans andra behöver lyftas i ett bibelstudie men oavsett hur frågorna ser ut så ställ dem, så tror vi det kan bli ett gott underlag för att också vi ska växa i vår tro under detta år och kanske att även vi får se Gud på ett helt nytt sätt. När vi går från ovisshet till klarhet så leder det i slutändan också till att vi lättare delar tron med andra vilket är vad vi vill uppnå främst av allt.

Klicka här för att komma till ett formulär där du kan ställa dina frågor.

Tidigare frågor:

De frågor som skickades in våren 2020 samt länk till respektive predikan/bibelstudie ser du i denna lista: